Ryge- og alkoholpolitik

På rideskolen arbejder ansatte, medlemmer og frivillige hjælpere med maskiner, dyr og mennesker. Det er forbundet med en sikkerhedsmæssig risiko at udføre dette arbejde i pa°virket tilstand. Som udgangspunkt ma° ingen være berusede eller pa°virkede pa° rideklubbens arealer. Rideskolens maskiner ma° ikke føres af berusede eller pa°virkede personer. Ved fester ophæves alkoholforbuddet for alle.

Rygning er forbudt i stalde og alle indendørs faciliteter. Dette gælder ligeledes i mellemgange ved ridehaller. 

Ansatte:

Klubben har nul tolerance for alkohol/rusmidler for klubbens ansatte. Medarbejdere ma° under udførelsen af deres arbejde eller ved deres færden i klubben ikke være påvirkede af alkohol/rusmidler. Det er på ingen måder tilladt at ride eller omgås heste/ponyer påvirket af alkohol/rusmidler.

 

Medlemmer og frivillige hjælpere:

Indtagelse af alkohol er tilladt, hvis det foregår pa° en forsvarlig og ansvarlig måde. Udgangspunktet er, at medlemmer og frivillige hjælpere ma° drikke fx en øl efter en ridetur, under en arbejdsdag eller til et arrangement. Dog sådan, at de er i stand til lovligt at køre hjem i bil. Det er ikke tilladt at ride eller omgås heste/ponyer i beruset tilstand.

 

Overtrædelse og konsekvenser:

En medarbejder, et medlem eller en frivillig hjælper, der overtræder ovenstående bliver indkaldt til en samtale med bestyrelsen, hvor fremtidigt samarbejde og medlemskab bliver drøftet. Gentagelsestilfælde medfører afskedigelse eller bortvisning

Juli 2015 / opdateret feb. 2021

Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram