Beredskabsplan


   

 

Vigtige telefonnumre

Ejer af gården: 
Jaques Spindler                  mobil 61 74 55 15

Bestyrelsesformand:

Allan V. Knudsen                mobil 24 94 03 48

Smed:
Bruno Jessen                     mobil 28 45 92 97

Dyrlæge:
Højgård Hestehospital        mobil 65 96 48 88


Beredskabsplan ved ulykker: 

 1. Stop ulykken – Benyt evt. førstehjælpskassen.
 2. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres.
 3. Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.
 4. Bliv ved tilskadekomne og vurder dennes tilstand.
 5. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.
 6. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adressen.
 7. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.
 8. Når ambulancen er på vej, placér en person i indkørslen for at vise ambulancen vej til tilskadekomne.

Beredskabsplan ved brand: 

 1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112.
 2. Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp til stedet.
 3. Bekæmp branden med det udstyr i har til rådighed (branddøre m.m.).
 4. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen.
 5. Heste evakueres til eks. ridebane, folde eller ridehus. 
   
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram