Ordensregler i staldene:

 • Der må ikke ryges i staldene.
 • Vandspiltov, striglepladser og staldgang skal fejes og ryddes op efter brug.
 • De enkelte heste/ponyejere må have ét stævneskab pr. hest/pony, som man må have stående i et af sadel-rummene.
 • Ved rengøring af hestetrailer, skal man fjerne møg/spåner fra jorden og køre dette på møddingen.
 • Sidste person, der forlader staldene eller ridehuset, skal slukke lyset og lukke dørene for at forhindre træk.
 • Omkring fodringstid tages der særligt hensyn, dvs. ingen unødig ophold på staldgangen.

Ordensregler for foldene:

 • På løbefolden: max. 2 heste løs på samme tid og kun under opsyn.  Gælder ikke elevponyerne.
 • Hvis der er flere, der vil have heste ud, har man max. 30 minutter til rådighed.
 • Timefolde må max. benyttes af 2 heste/ponyer af gangen. Tidsbegrænsningen fremgår af opslagstavlen.

Ordensregler i ridehallen, på banerne samt ved ridning i lokalområdet:

 • Der skal bruges godkendt ridehjelm af alle.
 • Når man rider med høretelefoner, skal man have det ene øre fri. Dette er for egen og andres sikkerhed.
 • Ingen telefoni til hest på klubbens område af sikkerhedsmæssige årsager.
 • Jakker/tæpper m.m. der tages af under ridning, skal placeres i hjørnet (hal 3 – hjørnet ved rytterstuen).
 • Undervisningen foretages kun af de, af bestyrelsen godkendte undervisere .
 • Parade og øvelser, der foregår i skridt, skal altid ske så langt inden for hovslaget, at de øvrige ryttere frit kan passere på hovslaget.
 • Det er ikke tilladt at ride i grime og med træktov i hal 2, 3 samt på udendørsbanen.
 • Skal man hygge med sin pony/ hest kan det foregå på eget ansvar i hal 1, når der ikke er andre aktiviteter der.
 • Bidløs ridning med eks hackamore tillades, såfremt rytteren kan styre sin pony/ hest.
 • Tilladelse til at benytte samme bane, hvor der foregår undervisning, skal indhentes ved instruktøren.
 • Det er ikke tilladt at trække med heste i undervisningen med mindre hesten er syg.
 • Der må kun være løse heste i den lille ridehal (hal 1) og kun, når der ikke er undervisning i hal 2 eller hvis der er indhentet tilladelse.
 • Longering i formå kun foregå på løbefolden eller i hal 1! Når der er kø i hallen har man 30 minutter til at ride, lukke løs eller longere i hallen.
 • Husk der skal være plads til alle – vis derfor hensyn.
 • Springbanen må kun benyttes i forbindelse med undervisning eller hvis der er en ansvarlig person over 18 år tilstede (brug af cavaletti og bomme er også spring). Ønsker man at benytte hal 2 eller 3 til spring, skal der indhentes tilladelse fra de øvrige ryttere først!
 • Ved løsspringning i hal 1, skal der være en ansvarlig person tilstede over 18 år. Der skal tages hensyn til pony/ hestens kapacitet i fht højden. Der skal tages hensyn til de øvrige aktiviteter i hal 2.
 • Der er lige ret for alle til at benytte ridehus og baner, såfremt man er medlem, og har betalt ridehuskort.
 • Man kan ikke reservere hallerne uden bestyrelsens godkendelse. Der skal vises hensyn, når banerne skal ordens.
 • Når der gives enetimer, tager man meget hensyn, men det er muligt at benytte hallen/banen.
 • Hestepærer skal samles op efter endt ridetur, medmindre det sker på hovslaget, så skal der samles op med det samme! Port og mellemgang tæller også med i opsamlingsområdet.
 • Spørgsmål vedrørende undervisning stilles til instruktørerne eller til bestyrelsen.
 • Der må ikke ryges i haller, stalde eller andre indendørs faciliteter. Dette gælder også mellemgange ved haller. (se i øvrigt vores Ryge- og Alkoholpolitik).
 • Det anbefales, at man rider på tur sammen med en voksen person. Bær godkendt ridehjelm på turen, og giv besked om, at man rider afsted og hvor hen. Tag evt. en mobiltelefon med i lommen, hvis uheldet skulle være ude.
 • Når elever rider tur med en instruktør uden for Egum rideklubs matrikel, skal alle bære godkendt ridehjelm, benytte saddel med stigbøjler samt hovedtøj. Det gælder både elever med og uden part på en elev pony.

Ordensregler i rytterstuen/i øvrigt:

 • Alle skal rydde op efter sig selv!
 • Sidste person, der forlader rytterstuen, skal slukke lyset.
 • God omgangstone er vi fælles om ??

Link til DRF’s sikkerhedskursus, klik her: https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/uddannelse/drfs-sikkerhedskursus

Sikkerhedsregler (rideforbund.dk)  


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram